Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1989 με έδρα της Καλαμάτα και σκοπό την εμπορία τυποποιημένων τροφίμων, χαρτικών , απορρυπαντικών, καλλυντικών, ειδών συσκευασίας και άλλως ειδών οικιακής χρήσης.
Πεπεισμένη για την μελλοντικής της ανάπτυξη και με όραμα την απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η εταιρεία μας Α. Ασημάκος Ο.Ε.Ε., πραγματοποιεί το όνειρο της σε δικές της σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία κλπ) επί οικοπέδου 9,5 στρεμμάτων, στον Αντικάλαμο Καλαμάτας (έναντι βιομηχανικής ζώνης Καλαμάτας), μεταφέροντας εκεί και την έδρα της.

 

Δραστηριότητες

Δραστηριοποιείται στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και νήσο Κύθηρα. Με ιδιόκτητα φορτηγά μεταφέρει τα αγαθά που εμπορεύεται και τροφοδοτεί καταστήματα τροφίμων, χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων και πολυκαταστήματα χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεμονωμένων πελατών αλλά και μεγάλων ομίλων στην κατηγορία των αγαθών.

Οι άνθρωποι μας

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, φροντίζουμε για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους χωρίς διακρίσεις.


H Πολιτική της εταιρείας

Οι πολιτικές της εταιρείας στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας δίνουν έμφαση :
1) Στην παροχή υψηλής ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών
2) Στην εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια, δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων
3) Ενέργειες με σεβασμό στο περιβάλλον
4) Στην καθιέρωση μεθόδων για τη λήψη μέτρων με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απαξίωσης των αποθεμάτων της
5) Στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας , τηρώντας την εργατική νομοθεσία και στην φροντίδα για την υγιεινή και ασφαλή εργασία τους
6) Στην συστηματική εκπαίδευση όλων των κατηγοριών των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις ή προτιμήσεις